שלום! אנא התחבר למערכת
נא להזין שם פרטי במדויק כמו שהזנתם בעת הרישום הראשוני
שם פרטי:
מס' ת.ז.:
אם אינך רשום במערכת האתר אנא בצע רישום ראשוני כאן

אם ברצונך להיות שותף עם יוסף הצדיק באפשרותך לתרום

אודות קבר יוסף הצדיק

קבר יוסף - כללי
קבר יוסף הצדיק בשכם, ידוע במסורת היהודית מזה כ-3300 שנה.
חז"ל השוו את מעמדו של קבר יוסף, למערת המכפלה ולבית המקדש.
ב-2000 השנים האחרונות, ישנם תיעודים רציפים על קבר יוסף וסביבתו בספרות נכרית.
ב-1000 השנים האחרונות, מתוארת מצבת יוסף ששני עמודים עומדים לצידיה. העמודים קיימים עד היום, ומקובלים כמצבותיהם של אפרים ומנשה.
ההילולא של יוסף הצדיק, היא ביום לידתו בא' בתמוז.
קבר יוסף מוכר על ידי כל הדתות, מוסלמים נוצרים ושומרונים.
במשך כל הדורות נהגו יהודים להשתטח על קבר יוסף.
האפשרות היחידה כיום, לזכות לבקר בקבר יוסף, היא להרשם לנסיעות המבוצעות על ידי "מרכז מידע ומנהלת קבר יוסף".
פעילות "מרכז מידע ומנהלת קבר יוסף", מוכרת על ידי צה"ל, המינהל האזרחי, מועצה איזורית שומרון.

סגולותיו של יוסף הצדיק , על פי הזוהר וספרי המקובלים
פרנסה - "ויוסף השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ".
שידוכים ובנים - "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין".
הצלחה - "וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו".
תורה - "ויקח משה את עצמות יוסף", ארון הברית מהלך עם ארונו של יוסף 40 שנה במדבר.
קדושה ותיקון הברית - יוסף הוא מידת היסוד.
נשיאת חן - "וימצא יוסף חן בעיניו".
נצחון - "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש".
חיים - "עוד יוסף חי".
שלום ושלוה - "ברית שלום".
גאולה - "פקוד יפקוד אלקים אתכם".
השראת השכינה - מבואר בזוהר שקבר יוסף הוא מקום השראת השכינה
ולכל דבר - מבואר בזוהר כי יוסף כולל את השפע הטוב שיש בעולם.
ימים מיוחדים: יום ההילולא, אור לא' תמוז. יום "יסוד שביסוד", אור לכ"ו באייר.

יוסף הצדיק
יוסף בהיותו נער, הלך בשליחות יעקב אביו, לראות בשלום אחיו בשכם, משם נמכר על ידי אחיו למצרים.
במצרים, התנסה יוסף בנסיון קשה על ידי אדונתו, ומאז זכה בתואר "צדיק".
12 שנים ישב יוסף בבית האסורים, ולאחריהן עלה לגדולה והתמנה למשנה לפרעה מלך מצרים.
בשנות הרעב כלכל יוסף את תושבי ארץ מצרים וארץ כנען.
אחרי 22 שנות פרידה, ירד יעקב אבינו למצרים ופגש את יוסף.
יעקב טרם מותו, העניק ליוסף את חלקת השדה אשר בשכם, אותה רכש בבואו לארץ כנען, לחלקת קבר.
יוסף טרם מותו משביע את בני ישראל להעלות את עצמותיו ממצרים ולקוברם בשכם.
200 שנים לאחר מכן, לוקח משה רבינו את עצמות יוסף עמו, ולאחר 40 שנות נדודים במדבר, קוברים בני ישראל את יוסף בחלקת השדה בשכם.

קבר יוסף בעת העתיקה
מלבד קברי האבות והאמהות, קבר יוסף הוא מקום הקבורה היחידי המתואר בפרוטרוט בתנ"ך.
קבר יוסף, נמצא בחלקת השדה שקנה יעקב מול "פני העיר" שכם. בתקופה הבריטית נחפר תל שכם המקראי [חומות התל מתוארכות לפני כ-4000 שנה], ונחשפו בו שרידים מרשימים מהתקופה הכנענית והישראלית. קבר יוסף שבחלקת השדה, נמצא כ-100 מטרים בלבד, ממזרח לשרידיו העצומים של שער העיר המזרחי [-"פני העיר"] של שכם הכנענית.
יהושע בן נון ובני ישראל קוברים את יוסף בחלקת השדה ביום כניסתם לארץ. בו ביום, י' בניסן ב' אלפים תפ"ט, עורך יהושע בן נון בהר גריזים ובהר עיבל את מעמד "הברכה והקללה".
במשך כ-700 שנים, עד חורבן עשרת השבטים, בני יוסף אהבו וכיבדו את קבר יוסף, ככתוב "ויהיו לבני יוסף לנחלה".
אחרי חורבן עשרת השבטים, עלו השומרונים מכותא שבבל והתיישבו בשכם ובהר גריזים, השומרונים מקבלים על עצמם את שמירת התורה. כאן הם חיים עד היום ומשמרים את המסורת הישראלית על קבר יוסף.
משנת 1300 לספירה, עד שנת 1900, התקיימה קהילה יהודית בשכם
עד לפני כמאה שנה, הדרך הראשית והיחידה מירושלים לגליל, עברה בסמוך לקבר יוסף, כל עולי הרגל נהגו לפקוד את קבר יוסף.
ב-2000 השנים האחרונות, ישנם תיעודים רציפים על קבר יוסף וסביבתו.

קבר יוסף בעת החדשה
בשנת 1894 - בנה הסולטן העותמני בתרומתו הפרטית, את המבנה הנוכחי על הקבר יוסף.
בשנת 1900 - נבנו החדרים הנוספים במתחם, לכבוד חג חצי יובל לסולטן.
בשנת 1906 - הידלדלה הקהילה היהודית בשכם.
בשנת 1957- הוסדר מעמד ההקדש של אתר קבר יוסף על ידי השלטון הירדני.
בשנת 1967 - נכבש קבר יוסף על ידי צה"ל במלחמת ששת הימים, והחלו ביקורי יהודים באתר.
בשנת 1984 - נפתחה במקום ישיבת "עוד יוסף חי".
בשנת 1995 - הובטח בהסכם אוסלו, חופש הגישה לקבר יוסף, ושמירת מנהגי התפילה והלימוד.
בשנת 1996 - נשרף קבר יוסף במאורעות "מנהרות הכותל", ונהרגו בסמוך לאתר 6 חיילים.
בשנת 2000 - פרצה האינתיפדה השניה, קבר יוסף ננטש, נשרף ונהרס.
בשנת 2004 - החלו כניסות מוסדרות לקבר יוסף, באבטחת צה"ל. הכניסות אורגנו על ידי האירגונים "שכם אחד", "יסוד עולם", "לקדושים אשר בארץ" והרב שלום אברג'ל ז"ל.
בשנת 2008 - הוסדרה שמירה לקבר יוסף והופסק חילול האתר.
בשנת 2010 - שופץ קבר יוסף ונבנתה הכיפה והמצבה מחדש.
בשנת 2013 - ביקרו בקבר יוסף למעלה מ-20,000 ישראלים.

ברוכים הבאים לקבר יוסף הצדיק - נרשמים ונוסעים בשלוה ובבטחה
תתקבלנה תפילותיכם ברצון ותזכו לפעול ישועות